Політика у сфері якості

Політика у сфері якості ТОВ «Алай»

Піприємство ТОВ «Алай»  спрямоване на розробку, виробництво та реалізацію сучасної, надійної, конкурентоспроможної  кабельно-провідникової продукції, систем охоронно-пожежної сигналізації та аксесуарів для даних систем.
Основною метою діяльності підприємства є максимальне задоволення вимог та очікувань споживачів за рахунок випуску високоякісної продукції.
У зв’язку з цим підприємство ставить перед собою стратегічні цілі:
 • Збільшення об’ємів випуску та реалізації продукції, розширення номеклатури.
 • Проведення систематичного аналізу вимог і перспективних очікувань споживачів та об'єктивна оцінка задоволеності продукцією;
 • Застосування сучасних моделей управління виробництвом, спрямованих на підвищення якості, надійності і безпеки продукції, зниження витрат на її виробництво;
 • Освоєння нових ринків збуту продукції в країнах Європейського Союзу шляхом впровадження нових технологій та придбанням сучасного обладнання;
 • Організація роботи підприємства в рамках національних, міжнародних та європейських стандартів;
 • Постійне поліпшення соціально-економічних умов праці та побуту працівників підприємства. 
 • Для досягненняпоставленихстратегічнихцілей у сферіякостіпідприємство ставить перед собою наступністратегічнізавдання:
 • Освоєння нових технологічних процесів, високоякісних матеріалів, видів упаковки, передових методів організації виробництва та управління персоналом;
 • Використання нормативної документації на продукцію  та методи її випробувань, розробленої з урахуванням національних, міжнародних та європейських стандартів.
 • Встановлення і розвиток взаємовигідних відносин з постачальниками.
 • Підвищення результативності заходів щодо забезпечення якості продукції на всіх етапах життєвого циклу і попередження відхилень від заданих вимог; 
 • Забезпечення соціального захисту персоналу підприємства;
 • Підвищення кваліфікації персоналу всіх рівнів з метою залучення в процес постійного поліпшення якості продукції, що випускається.
Вище керівництво ТОВ «Алай» виступає гарантом реалізації Політики у сфері якості та бере на себе зобов'язання постійно підвищувати результативність системи управління  якості.
 
Наш девіз: ЯКІСТЬ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ - ГАРАНТІЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ.
 
Генеральний директор
ТОВ «Алай»О. А. Пушкар


logo

Наші координати

 • Україна, м. Київ.
 • Пр-т Відрадний, 95 А2, офіс 202
 • (044) 500-44-38(39)
 • (044) 531-98-20 (факс)
 • office@alay.com.ua